[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

 

  

 

 

ห้องสมุดประชาชนอำเภอบ้านนา
ตั้งอยู่ในบริเวณที่ว่าการอำเภอบ้านนา
ตำบลบ้านนา  อำเภอบ้านนา  จังหวัดนครนายก  ๒๖๑๑๐
โทรศัพท์ ๐-๓๗๓๘-๑๖9๑

วิสัยทัศน์
ห้องสมุดประชาชนอำเภอบ้านนา เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีคุณภาพและมาตรฐาน

เวลาทำการ
วันอาทิตย์  -  วันศุกร์
เวลา 08.30 น.  - 16.30 น
.

วันหยุด
วันเสาร์ และ วันหยุดนักขัตฤกษ์

การสมัครสมาชิก

สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน    1   ใบ
 รูปถ่าย หน้าตรงขนาด 1 นิ้ว       1    รูป

สมัครสมาชิก......ฟรี

 

ประวัติห้องสมุดประชาชนอำเภอบ้านนา

          ห้องสมุดประชาชนอำเภอบ้านนา เริ่มก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ.2497 เป็นอาคารไม้เล็กๆชั้นเดียวตั้งอยู่ริมท่าน้ำคลองบ้านนา โดยมีครูช่วยราชการทำหน้าที่เป็นบรรณารักษ์ ต่อมาอาคารดังกล่าวได้ทรุดโทรมลงห้องสมุด จึงได้ย้ายไปอยู่ที่ชั้นล่างของอาคารที่ว่าการอำเภอ
บ้านนาหลังเก่า
          ปี พ.ศ.2518  ได้ย้ายห้องสมุดประชาชนอำเภอบ้านนาจากที่ว่าการอำเภอบ้านนาหลังเก่าไปอยู่ที่ชั้นล่างของโรงพยาบาลบ้านนา
          ปี พ.ศ. 2532  ได้รับงบประมาณจากกรมการศึกษานอกโรงเรียน จำนวน 500,000 บาท  งบพัฒนาจังหวัด ( โดยศาสตราจารย์เดช- บุญหลง ) จำนวน 100,000 บาท และได้จากทอดผ้าป่าสามัคคี จำนวน 200,000 บาท รวมเป็นเงินในการจัดสร้างทั้งสิ้น 800,000 บาท และได้ทำการก่อสร้างห้องสมุดประชาชนอำเภอบ้านนาหลังใหม่ ในบริเวณที่ว่าการอำเภอบ้านนาหลังใหม่ ณ ปัจจุบันนี้
          การก่อสร้างห้องสมุดประชาชนอำเภอบ้านนาครั้งนี้ล้วนเกิดจากการรวมน้ำใจจากประชาชนชาวอำเภอบ้านนาตลอดจนหน่วยงานราชการต่างๆ ที่ให้การสนับสนุนและความอนุเคราะห์ในการก่อสร้างห้องสมุดประชาชนอำเภอบ้านนาในครั้งนี้

 

คำขวัญอำเภอบ้านนา

 หลวงพ่อเกิดพระขลัง                      มั่งคั่งการค้า 
               ระบำบ้านนาคู่เมือง                       ลือเลื่องงานสงกรานต์
               ถิ่นฐานเกษตรกรรม                        งามเลิศล้ำน้ำตกกะอาง

อำเภอบ้านนาในอดีต
       
อำเภอบ้านนา นามนี้เพิ่งตั้งขึ้นมาเมื่อปี พ.ศ.2446 สมัยนายจิตร เป็นนายอำเภอ อยู่ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าฯ ( รัชกาลที่ 5 ) หากนับกาลเวลาตั้งแต่ย้ายมาจากที่ตั้งอำเภอเดิม คือ “อำเภอท่าช้าง” ซึ่งปัจจุบันอยู่ในพื้นที่ หมู่ที่ 5 ต.บางอ้อ  อ.บ้านนา  ก็นับได้เป็นเวลา 80 ปีเศษ (2446-2528) ในอดีตอำเภอท่าช้างตั้งอยู่ริมฝั่งขวาของแม่น้ำนครนายกประมาณ 20 เมตร ปัจจุบันประชาชนได้เข้าไปอยู่อาศัยและทำสวนไร่นา
          ภายหลังจากมีการปฏิรูปการปกครอง อำเภอท่าช้างจึงย้ายจากที่เดิมมาสร้างขึ้นใหม่ที่บริเวณฝั่งคลองบ้านนา แล้วให้นามอำเภอว่าอำเภอบ้านนาสืบมาแต่ปี พ.ศ. 2446  มีนายจิตรเป็นนายอำเภอคนแรก และในสมัยของ พระพิบูลย์สงคราม(จอน) เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก (พ.ศ.2445-2449) ซึ่งอยู่ในสมัยรัชกาลที่ 5 (พ.ศ.2411-2453) เช่นเดียวกัน
          คำว่า “บ้านนา” นามนี้ พอย้ายที่ตั้งที่ว่าการอำเภอมาอยู่ที่ใหม่ครั้งแรก ก็เนื่องมาจากบริเวณนี้ เป็นพื้นที่ราบลุ่มกึ่งคมนาคมและใกล้คลองบ้านนา สามารถที่จะเดินทางไปติดต่อเมืองนครนายกทางเรือได้สะดวกและนามนี้เคยมีปรากฏในนามตำบลเก่าแก่แต่โบราณกาล สมัยกรุงศรีอยุธยามาแล้วว่า “ตำบลนาเริ่ง”แขวงเมืองนครนายก
          มูลเหตุการณ์ย้ายที่ตั้งที่ว่าการอำเภอ เนื่องจากสภาพื้นที่เปลี่ยนแปลงไป บ้านเมืองขยับขยายโยกย้ายถ่ายเทผู้คนอพยพไปแสวงหาพื้นที่ราบเพื่อบุกป่าฝ่าดงทำไร่ทำนา สถานที่เดิมมีอุปสรรคในการคมนาคมการติดต่อข้าราชการ ไม่เป็นจุดศูนย์กลางเหมือนสมัยเก่า
          “บ้านนา” ตั้งเป็นชื่ออำเภอครั้งแรกเมื่อ วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ.2446 สมัยนายจิตร เป็นนายอำเภอคนแรก สำหรับชื่อนายอำเภอก่อนหน้านี้เมื่อสมัยอำเภอตั้งอยู่บางอ้อจะมีผู้ใดบ้างไม่มีใครทราบหรือบันทึกเอาไว้ เพราะสมัยก่อนโน้นตำแหน่งนายอำเภอมาจากการคัดเลือกตัวบุคคลจากคนในพื้นที่ในท้องถิ่นเป็นสำคัญ
          ต่อมาสมัยรัชกาลที่ 5 สมเด็จฯกรมพระยาดำรงราชานุภาพ เป็นเสนาบดีกระทรวงมหาดไทย จึงได้มีการวางแผนหรือแนวทางในการคัดเลือกตัวบุคคลออกไปเป็นเจ้าเมืองและนายอำเภอเสียใหม่

 

 

 

 
ห้องสมุดประชาชนอำเภอบ้านนา ศูนย์ กศน.อำเภอบ้านนา
ถนนสุวรรณศร หมู่ที่ 2  ตำบลบ้านนา อำเภอบ้านนา  จังหวัดนครนายก
โทรศัพท์ 0-3763-9774 
http://nakhonnayok.nfe.go.th./libbanna.php
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.3a 22-03-10