[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

 

  

  

18 / มี.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่
ในวันที่ 19 มี.ค. 58 ห้องสมุดประชาชนอำเภอบ้านนาจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ร่วมกับ กศน.ตำบลเขาเพิ่มและภาคีเครือข่าย...ในกิจกรรมบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มและความปรองดองสมานฉันท์ ให้กับประชาชนจังหวัดนครนายก ณ วัดเนินสะอาด ม.16 ต.เขาเพิ่ม อ.บ้านนา จ.นครน
10 / ธ.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
ห้องสมุดประชาชนอำเภอบ้านนา จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านร่วมกับ กศน.ตำบล ในเขตพื้นที่ กศน.อำเภอบ้านนา
7 / ธ.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
วันที่ 8 ธ.ค.57 จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ร่วมกับกศน.ตำบล ช่วงเช้า ร่วมกับกศน.ตำบลพิกุลออก และช่วงบ่ายร่วมกับ กศน.ตำบลทองหลาง
3 / ธ.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
วันที่ 4 ธ.ค.57 ห้องสมุดประชาชนอำเภอบ้านนา ร่วมจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน กับ กศน.ตำบลบ้านพริก
20 / ต.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
ในวันที่ 21 ต.ค.57 ห้องสมุดเคลื่อนที่ จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ร่วมกับกศน.ตำบลอาษา และภาคีเครือข่าย ในกิจกรรมอำเภอยิ้ม ณ บริเวณสนามโรงเรียนวัดกุฏีเตี้ย ต.อาษา อ.บ้านนา จ.นครนายก ตั้งแต่เวลา 08.00 น.เป็นต้นไป
15 / ก.ย. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมห้องสมุดเลื่อนที่
ในวันที่ 18 ก.ย.57 ห้องสมุดประชาชนอำเภอบ้านนา และคณะครูกศน.อำเภอบ้านนา เข้าร่วมจัดกิจกรรม หน่วบบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดนครนายก เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป ณ โรงเรียนบ้านคลอง 30 ต.ทองหลาง อ.บ้านนา จ.นครนายก
4 / ก.ย. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ห้องสมุดเคลื่อนที่
ในวันที่ 4 ก.ย. 57 ห้องสมุดประชาชนอำเภอบ้านนา และคณะ กศน.อำเภอบ้านนา ได้เข้าร่วมกับภาคีเครือข่าย จัดกิจกรรมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ คืนความสุขให้กับประชาชน ณ บริเวณสนามที่ว่าการอำเภอบ้านนา เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป
27 / ส.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ห้องสมุดเคลื่อนที่
วันที่ 29 ส.ค.57 ห้องสมุดประชาชนอำเภอบ้านนา และคณะ กศน.อำเภอบ้านนา ร่วมจัดกิจกรรมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ คืนความสุขให้กับประชาชน กับภาคีเครือข่าย ณ วัดศรีสุวรรณ ต.บ้านพริก อ.บ้านนา จ.นครนายก เวลา 08.00 - 12.00 น.
4 / ส.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่
ในวันที่ 5 ส.ค.57 ห้องสมุดประชาชนอำเภอบ้านนา ร่วมจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน กับกศน.ตำบลพิกุลออก ณ ร.พ.บ้านนา เวลา 08.00 -12.00 น.
9 / ก.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่
วันที่ 10 ก.ค. 57 ห้องสมุดประชาชนอำเภอบ้านนาร่วมจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน กับกศน.ตำบลอาษา ณ ร.ร.วัดกุฎีเตี้ย ต.อาษา อ.บ้านนา จ.นครนายก เวลา 13.00 - 15.00 น.
7 / ก.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่
วันที่ 8 ก.ค.57 ห้องสมุดประชาชนอำเภอบ้านนา และกศน.อำเภอบ้านนา ร่วมจัดกิจกรรมสร้างความปองดองสมานฉันท์ เพื่อการปฏิรูปประเทศไทย คืนความสุขให้สังคมไทย ร่วมกับภาคีเครือข่าย เวลา 08.00-12.00 น. ณวัดทางกระบือ ต.บ้านพร้าว อ.บ้านนา จ.นครนายก
3 / ก.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่
ในวันที่ 3 ก.ค.57 กศน.อำเภอบ้านนา และห้องสมุดประชาชนอำเภอบ้านนา ร่วมจัดกิจกรรมการสร้างความปองดองสมานฉันท์ ร่วมกับภาคีเครื่อข่าย ณ วัดพิกุลแก้ว ต.พิกุลออก อ.บ้านนา จ.นครนายก เวลา 17.00 - 20.00 น.
11 / มิ.ย. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ห้องสมุดเคลื่อนที่
วันที่ 13 มิ.ย. 57 ห้องสมุดประชาชนอำเภอบ้านนา ร่วมจัดกิจกรรมรถห้องสมุดเคลื่อนที่ ร่วมกับ กศน.ตำบลป่าขะและกศน.ตำบลอาษา
11 / มิ.ย. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ห้องสมุดเคลื่อนที่
วันที่ 12 มิ.ย 57 ห้องสมุดประชาชนอำเภอบ้านนา จัดกิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่ ร่วมกับ กศน.ตำบลพิกุลออก และ กศน.ตำบลทองหลาง
9 / มิ.ย. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
แข่งขันสุดยอด กศน.รอบ4
เชิญร่วม โหวตให้กับทีม NF25 กศน.นครนายก โดยพิมพ์คำว่า NF25 มาที่หมายเลข 4642233 เวลา 06.00-18.00 น.ก่อนการแข่งขัน ในวันที่ 11 มิถุนายน 2557 เวลา 13.00 น. ณ ห้างโรบินสันศรีราชา จ.ชลบุรี
9 / มิ.ย. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ห้องสมุดเคลื่อนที่
วันที่ 11 มิ.ย.57 ห้องสมุดประชาชนอำเภอบ้านนา จักกิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่ ร่วมกับกศน.ตำบลบ้านนา ณ ร.ร.วัดทองย้อย
9 / มิ.ย. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่
วันที่ 10 มิ.ย.2557 จัดกิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่ ในช่วงเช้าร่วมกับกศน.ตำบลบ้านพร้าว ณ ร.ร.ไทยรัฐวิทยา 73 และช่วงบ่ายที่ กศน.ตำบลบ้านพริก ณ ร.ร.วัดบ้านพริก
9 / มิ.ย. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ห้องสมุดเคลื่อนที่
วันที่ 9 มิ.ย. 2557 ห้องสมุดเคลื่อนที่ร่วมกับ กศน.ตำบลเขาเพิ่ม
8 / ม.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมวันเด็ก ปี2556
ห้องสมุดประชาชนอำเภอบ้านนา และกศน.อำเภอบ้านนา ได้จัดกิจกรรมวันเด็กร่วมกับ อบต.ป่าขะ ในวันศุกร์ที่ 11 ม.ค.56 เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป ณ บริเวณโรงเรียนชุมชนวัดป่าขะ และในวันเสาร์ที่ 12 ม.ค.56ร่วมกับเทศบาลบ้านนา เวลา 08.30 น.เป็นต้นไป ณ บริเวณที่ว่าการอำเภอบ้

กำลังแสดงหน้าที่ 1/1
<< 1 >>


 
ห้องสมุดประชาชนอำเภอบ้านนา ศูนย์ กศน.อำเภอบ้านนา
ถนนสุวรรณศร หมู่ที่ 2  ตำบลบ้านนา อำเภอบ้านนา  จังหวัดนครนายก
โทรศัพท์ 0-3763-9774 
http://nakhonnayok.nfe.go.th./libbanna.php
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.3a 22-03-10