[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

 

  

นโยบาย   ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอองครักษ์   ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี" อำเภอองครักษ์

 วิสัยทัศน์  ห้องสมุดประชาชน"เฉลิมราชกุมารี"อำเภอองครักษ์ เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอกชีวิตใกล้ชิดประชาชน สนับสนุนการศึกษาในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย มุ่งหวังให้ประชาชนมีนิสัยรักการอ่านและนำความรู้ไปใช้พัฒนาคุณภาพชีวิต

พันธกิจ      1.  สนับสนุนการศึกษาในระบบ นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

                  2.  ส่งเสริมให้ประชาชนมีนิสัยรักการอ่าน

                  3.  บริการเชิงรุก ห้องสมุดประชาชนเคลื่อนที่ บริการหนังสือเคลื่อนที่สู่ชุมชน/ศูนย์การเรียน

                  4.  พัฒนาห้องสมุดประชาชนให้มีชีวิตชีวา เป็นแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต

 
ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี" อำเภอองครักษ์ กศน.อำเภอองครักษ์ สำนักงาน กศน.จังหวัดนครนายก
ถนนหน้าอำเภอ อำเภอองครักษ์  จังหวัดนครนายก โทรศัพท์ 0-3732-2436  โทรสาร  0-3739-1878

Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.3a 22-03-10