[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

 

  

ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการอ่านเถิดคนไทย อ่านถวายเจ้าฟ้านักอ่าน

ศุกร์ ที่ 4 เดือน เมษายน พ.ศ.2557


โครงการ “อ่านเถิดคนไทย อ่านถวายเจ้าฟ้านักอ่าน”

               ห้องสมุดประชาชนจังหวัดนครนายก ร่วมกับมูลนิธิเรยูไก (ประเทศไทย) จัดโครงการ "อ่านเถิคนไทย อ่านถวายเจ้าฟ้านักอ่าน" ขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่ 29 มีนาคม 2557 ณ ห้องสมุดประชาชนจังหวัดนครนายก

            สืบเนื่องมาจากข้อมูลสถานการณ์ด้านการศึกษา การอ่านและการเรียนรู้ของประเทศไทยจากแหล่งต่างๆ ระบุตรงกันว่า เด็กและเยาวชนไทยยังอ่านหนังสือค่อนข้างน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับนานาประเทศ ซึ่งส่งผลต่อความสามารถด้านการอ่านและการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชนไทยลดลง อนึ่ง หากย้อนทบทวนการรณรงค์ส่งเสริมการอ่านของประเทศไทยที่ผ่านมา พบว่า เมื่อปี 2547 - 2548 กระทรวงศึกษาธิการได้รณรงค์ให้ทุกโรงเรียนดำเนินการโครงการวางทุกงานอ่านทุกคน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุครบ 48 พรรษาเป็นผลให้สถิติด้านการอ่านของเด็กและเยาวชนไทยเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ 

             ห้องสมุดประชาชนจังหวัดนครนายก  เล็งเห็นความสำคัญในจุดนี้จึงได้จัดโครงการ “อ่านเถิดคนไทย อ่านถวายเจ้าฟ้านักอ่าน” ขึ้นเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุคครบ 60 พรรษา ในวันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2558 และปลูกนิสัยรักการอ่าน ไม่เพียงแค่เด็กหรือเยาวชน แต่ต้องการให้คนไทยทุกคนรักการอ่าน  ในการจัดงานครั้งนี้ ได้รับความอนุเคราะห์จากมูลนิธิเรยูไก (ประเทศไทย) สนับสนุนเงินรางวัลในการประกวด “สุดยอดคนรักการอ่าน” และประกวด “สุดยอดนักเล่านิทาน” รวมทั้งค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการดำเนินโครงการนี้ให้สำเร็จลุล่วงเป็นอย่างดี จึงขอขอบพระคุณ คณะอนุกรรมการมูลนิธิเรยูไก (ประเทศไทย) และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านมา ณ โอกาสนี้

 

 เข้าชม : 798


ข่าวประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด

      โครงการประกวดร้องเพลงเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2558 3 / มิ.ย. / 2558
      ผู้อำนวยการศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครนายก ตรวจเยี่ยมศูนย์บริการการศึกษาเฉพาะกิจมุม มสธ. ตามโครงการความสัมพันธ์ระหว่างเครือข่าย 23 / ก.พ. / 2558
      โครงการอำเภอ...ยิ้มเคลื่อนที่ 18 / ธ.ค. / 2557
      อบรมหลักสูตร ผลิตภัณฑ์เส้นพลาสติกและเดคูพาจ 6 / ธ.ค. / 2557
      กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ 22 / ก.ค. / 2557


 
ห้องสมุดประชาชนจังหวัดนครนายก
ตำบลนครนายก อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก  26000
โทรศัพท์ 037-312169 E-mail 
suta_3130@hotmail.co.th

 

Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.3a 22-03-10