[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

 

  

ข่าวประชาสัมพันธ์
เลขาธิการ กศน. ให้สัมภาษณ์แก่นิตยสาร “เทคโนโลยีชาวบ้าน”

พฤหัสบดี ที่ 29 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2557


เลขาธิการ กศน. ให้สัมภาษณ์แก่นิตยสาร “เทคโนโลยีชาวบ้าน”
ปักษ์ที่ 576 วันที่  1  มิถุนายน  2557

เทคโนโลยีชาวบ้านรายปักษ์ ได้รับโอกาสพิเศษ สัมภาษณ์ นายประเสริฐ  บุญเรือง เลขาธิการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ถึงพัฒนาการอันยาวนานของ กศน. ว่าเดิมองค์กรนี้อยู่ในความรับผิดชอบของกองการศึกษาผู้ใหญ่ กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ต่อมาได้มีการตั้ง “กรมการศึกษานอกโรงเรียนขึ้น” และเมื่อปี พ.ศ.2545 ได้มีการปฏิรูประบบราชการทำให้กรมการศึกษานอกโรงเรียนถูกยุบรวมเป็นสำนักงานบริหารการศึกษานอกโรงเรียน สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ต่อมาได้ปรับภารกิจเป็น “สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย” ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พุทธศักราช 2551
การสัมภาษณ์ท่านเลขาธิการ กศน.ในปักษ์นี้เป็นเสมือนบทนำเข้าสู่องค์กรของเรา และตั้งแต่ ปักษ์ที่ 577 วันที่ 15 มิถุนายน 2557 เป็นต้นไปจะมีคอลัมน์ที่เกี่ยวข้องกับ กศน. ซึ่งจะเป็นเรื่องราวของศิษย์เก่า กศน. ผู้ประสบความสำเร็จที่เป็นแบบอย่างอันดีให้แก่ผู้อื่นได้ นอกจากนี้ก็ยังมีหน่วยงานของ กศน. ในท้องถิ่นต่าง ๆ ที่ทางทีมงาน “เทคโนโลยีชาวบ้าน” จะแวะไปเยี่ยมเยือน เพื่อนำข้อมูล กิจกรรมต่าง ๆ ที่ กศน. ทำอยู่มาเผยแพร่ในวงกว้างขึ้น
เราจึงขอขอบคุณนิตยสาร “เทคโนโลยีชาวบ้าน” เช่นกันที่เห็นความสำคัญของ กศน. และช่วยประชาสัมพันธ์ให้เห็นว่า กศน.เราได้สร้างประโยชน์ให้แก่ผู้คนและประเทศชาติได้อย่างมหาศาลเข้าชม : 443


ข่าวประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด

      โครงการประกวดร้องเพลงเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2558 3 / มิ.ย. / 2558
      ผู้อำนวยการศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครนายก ตรวจเยี่ยมศูนย์บริการการศึกษาเฉพาะกิจมุม มสธ. ตามโครงการความสัมพันธ์ระหว่างเครือข่าย 23 / ก.พ. / 2558
      โครงการอำเภอ...ยิ้มเคลื่อนที่ 18 / ธ.ค. / 2557
      อบรมหลักสูตร ผลิตภัณฑ์เส้นพลาสติกและเดคูพาจ 6 / ธ.ค. / 2557
      กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ 22 / ก.ค. / 2557


 
ห้องสมุดประชาชนจังหวัดนครนายก
ตำบลนครนายก อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก  26000
โทรศัพท์ 037-312169 E-mail 
suta_3130@hotmail.co.th

 

Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.3a 22-03-10