[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

 

  

ข่าวเด่นวันนี้
รายงานข่าวการจัิดโครงการประกวดร้องเพลงเทิดพระเกียรติฯ

พุธ ที่ 20 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2557


      โครงการประกวดร้องเพลงเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า

พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๗

          เนื่องในวโรกาส มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ในวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๗ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ทรงมีพระชนมายุครบ ๘๒ พรรษา อีกทั้งในวันที่ ๑๒ สิงหาคม ของทุกปี ทางราชการกำหนดให้ เป็นวันแม่แห่งชาติ ซึ่งเริ่มในปี พ.ศ. ๒๕๑๙ เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันและกำหนดให้ถือว่า “ดอกมะลิ” สีขาวบริสุทธิ์เป็นสัญลักษณ์ของความดีงามของแม่ผู้ให้กำเนิดแก่เรา 
          เพื่อให้คนไทยน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ที่พระองค์ทรงมีพระวิริยะอุตสาหะ บำเพ็ญพระราชกรณียกิจ ขจัดทุกข์ผดุงสุขแก่อาณาประชาราษฎร์ สร้างความเจริญรุ่งเรืองให้แก่ประเทศชาติตลอดมา และเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล สำนึกในพระคุณของแม่ รวมทั้งแสดงความกตัญญูกตเวทีเป็นคุณธรรมสำคัญ  ด้วยเหตุนี้ห้องสมุดประชาชนจังหวัดนครนายก จึงได้จัดโครงการประกวดร้องเพลงเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ เนื่องในวันแม่แห่งชาติขึ้น นอกจากนี้ยังให้มีการเขียนเรียงความถึงแม่เพื่อให้ นักเรียนนักศึกษาและประชาชนแสดงความจงรักภักดีต่อสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ และความกตัญญูกตเวทีต่อแม่ของตนเอง

หลักเกณฑ์และรายละเอียดโครงการประกวดร้องเพลงเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ  เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗

๑ คุณสมบัติของผู้เข้าแข่งขัน
   ๑.๑ ป็นนักเรียนระดับอนุบาล ประถมศึกษา หรือมัธยมศึกษา
   ๑.๒ ส่งในนามโรงเรียนที่นักเรียนสังกัดอยู่ได้ไม่จำกัดจำนวน 

๒ ประเภทการแข่งขัน 
   ๒.๑ ระดับอนุบาล - ประถมศึกษา 
   ๒.๒ ระดับมัธยมศึกษา 

๓ เกณฑ์การให้คะแนน 
   ๓.๑ ความไพเราะของแก้วเสียง 
   ๓.๒ ทำนองการร้องเพลงที่ลงตัวโน๊ตของเพลงนั้น ๆ 
   ๓.๓ จังหวะ การร้องเพลงให้ลงจังหวะห้องเพลง 
   ๓.๔ อักขระ ความชัดเจนของการออกเสียง 
   ๓.๕ ลีลา การแสดงท่าทางประกอบ การแสดงบนเวทีสอดคล้องกับเนื้อเพลงที่ร้อง 
   ๓.๖ การแต่งกาย ให้สุภาพเหมาะสม และสวยงามตามบุคลิกภาพ 

๔ วัน เวลา และสถานที่แข่งขัน
วันเสาร์ที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. - ๑๒.๐๐ น. ลงทะเบียนผู้เข้าประกวดเวลา ๐๘.๓๐ น. ณ ห้องสมุดประชาชนจังหวัดนครนายก 

๕ สถานที่รับสมัคร
รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องสมุดประชาชนจังหวัดนครนายก 

๖ รางวัลผู้เข้าประกวด
รางวัลชนะเลิศ ทุนการศึกษา ๕๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ทุนการศึกษา ๓๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ทุนการศึกษา ๒๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร

แนะนำกรรมการผู้ทรงเกียรติ จากซ้ายนางสร้อยสน  อติโพธิ, นางจรวย  ซ้ายสุวรรณ และนางพัฒนศิริ  แก้วสุข

 รายชื่อผู้ชนะในโครงการประกวดร้องเพลงเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๗ 

๑ ระดับมัธยมศึกษา

ผู้ชนะเลิศ เด็กหญิงวรินทร นันตมาศ

 

รองชนะเลิศ อันดับ ๑ เด็กชายอดิศร ดาวหาญ


รองชนะเลิศ อันดับ ๒ เด็กหญิงนิราภร สารพจน์


๒ ระดับประถมศึกษา

ผู้ชนะเลิศ เด็กหญิงชาคริยา สมบูรณ์


รองชนะเลิศ อันดับ 1 เด็กหญิงกัญญารัตน์ คงคา

รองชนะเลิศ อันดับ 2 เด็กชายบุญยวิทย์ ศรีประยูร


อาจารย์พัฒนศิริ  แก้วสุข มอบของที่ระลึกแก่ผู้ส่งบทเรียงความถึงแม่ เด็กหญิงชาคริยา  สมบูรณ์

 


 

 

 


 เข้าชม : 710


ข่าวเด่นวันนี้ 5 อันดับล่าสุด

      รายงานข่าวการจัิดโครงการประกวดร้องเพลงเทิดพระเกียรติฯ 20 / ส.ค. / 2557


 
ห้องสมุดประชาชนจังหวัดนครนายก
ตำบลนครนายก อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก  26000
โทรศัพท์ 037-312169 E-mail 
suta_3130@hotmail.co.th

 

Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.3a 22-03-10