[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

 


ข้อมูลหนังสือ  สื่อ VCD อื่น ๆ

  

ลำดับ

รายการสื่อ

จำนวน (หน่วย)

1.

หนังสือ

23,215 

2.

วารสาร

328

3.

วีดิทัศน์

436

4

สื่ออื่น ๆ เช่น ซีดีรอม

532

 

 
ห้องสมุดประชาชนจังหวัดนครนายก
ตำบลนครนายก อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก  26000
โทรศัพท์ 037-312169 E-mail 
suta_3130@hotmail.co.th

 

Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.3a 22-03-10