[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 

  

  

8 / ธ.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมส่งเสริมการอ่านอาชีพ การทำโดนัทยีสต์
ห้องสมุดประชาชนอำเภอปากพลี จะจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านอาชีพให้แก่ผู้ใช้บริการของห้องสมุดประชาชนอำเภอปากพลี ได้แก่การทำโดนัทยีสต์
8 / ธ.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ รถห้องสมุดเคลื่อนที่
ห้องสมุดประชาชนอำเภอปากพลี จะจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ รถห้องสมุดเคลื่อนที่ ร่วมกับ จังหวัดเคลื่อนที่
18 / พ.ย. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ การทำปอเปี้ยทอด
ห้องสมุดประชาชนอำเภอปากพลี จะจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ การทำปอเปี๊ยทอด
9 / ต.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ บ้านหนังสืออัจฉริยะ
ห้องสมุดประชนอำเภอปากพลี จะจัดกิจรรมส่งเสริมการเรียนรู้ โดยการนำหนังสือ ไปหมุนเวียนให่กับบ้านหนังสืออัจฉริยะ จำนวน26 แห่ง
9 / ต.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ รถห้องสมุดเคลื่อนที่
ห้องสมุดจะจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ รถห้องสมุดเคลื่อนที่
9 / ต.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ครอบครัวรักการอ่าน
ห้องสมุดประชาชนอำเภอปากพลี ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ ครอบครัวรักการอ่าน โดยการนำหนังสือไปหมุนเวียนเปลี่ยนให้กับครอบครัวในหมู่บ้านโคกสำโรง ต.ท่าเรือ อ.ปากพลีจำนวน 16 ครอบครัว ผู้รับบริการ จำนวน 38 คน ในวันที่ 7 มิถุนายน 2557 ตั้งแต่เวลา 09.30 น.-1
11 / ก.ย. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ ครอบคัวรักการอ่าน
ห้องสมุดประชาชนอำเภอปากพลี ได้จัดหนังสือไปหมุนเวียนให้กับครอบครัวรักการอ่าน ของหมู่บ้านโคกสำโรง ต.ท่าเรือ จำนวน 16 ครอบครัว
23 / ก.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ การทำดอกมะลิจากกระดาษย่น
ห้องสมุดประชาชนอำเภอปากพลี จะจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ การทำดอกมะลิจากกระดาษย่น
6 / ก.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ ครอบคัวรักการอ่าน
ห้องสมุดประชาชนอำเภอปากพลี ได้จัดหนังสือไปหมุนเวียนให้กับครอบครัวรักการอ่าน ของหมู่บ้านโคกสำโรง ต.ท่าเรือ จำนวน 16 ครอบครัว
2 / มิ.ย. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ การทำข้าวเกรียบปากกหม้อ
ห้องสมุดประชาชนอำเภอปากพลี จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ การทำข้าวเกรียบปากหม้อ ณ. ห้องสมุดประชาชนอำเภอปากพลี ในวันอาทิตย์ที่ 18 พฤษภาคม 57 ตั้งแต่เวลา 10.00 น.- 15.00 น. มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 10 คน โดยผู้เข้่ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้เป็ยผู้ใช้บริการ
21 / พ.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ครอบครัวรักการอ่าน
ห้องสมุดประชาชนอำเภอปากพลี ได้จัดหนังสือไปหมุนเวียนให้กับครอบครัวรักการอ่าน ของหมู่บ้านโคกสำโรง ต.ท่าเรือ จำนวน 16 ครอบครัว
12 / มี.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ห้องสมุดประชาชนอำเภอปากพลี จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ รถห้องสมุดเคลื่อนที่
ห้องสมุดประาชนอำเภอปากพลี จะจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ รถห้องสมุดเคลื่อนที่ ในวันที่ 25 มีนาคม 2557 ณ.หมู่6 ต.ท่าเรือ อ.ปากพลี จ.นครนายก ตั้งแต่เวลา 09.00 น.- 12.00 น.
22 / ม.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจจรส่งเสริมการเรีบนรู้ เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ
ห้องสมุดประชาชนอำเภอปากพลี ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ในวันที่ 11 มกราคม 2557 ตั้งแต่เวลา 08.30น.-13.00 น. โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก
22 / ม.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ การทำขนมถุงทอง
ห้องสมุดประชาชนอำเภอปากพลี ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ การทำขนมถุงทอง ให้กัลผู้ใช้บริการห้องสมุดประชาชนอำเภอปากพลี ในวันที่ 15 ธันวาคม 2556 ตั้งแต่เวลา 09.30 -12.00 น.
15 / พ.ย. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมเสริมการเรียนรู้ การทำขนมจีบ
ห้องสมุดประชาชนอำเภอปากพลี จัดกิจกรรมการเรียนรู้การทำขนมจีบให้กับผู้ใช้บริการ
3 / ต.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
เชิญชวน เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ การทำขนมจีบ
ห้องสมุดประชาชนอำเภอปากพลี จะจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ การทำขนมจีบ
10 / ก.ย. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
หมุนเวียนหนังสือให้กับครอบครัวรักการอ่าน ต.ท่าเรือ
นำหนังสือไปหมุนเวียนให้กับครอบครัวรักการอ่าน ของ ม.6 ต.ท่าเรือ ในวันที่ 27 สิงหาคม 2556
30 / ก.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
หมุนเวียนหนังสือบ้านหนังสืออัจฉริยะ
ห้องสมุดจะจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้โดยการนำหนังสือไปหมุนเวียนให้กับบ้านหนังสืออัจฉริยะ เดือนละ 1 ครั้ง
16 / มิ.ย. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ห้องสมุดประชาชนอำเภอปากพลี จะไปหมุนเวียนหนังสือให้กับครอบครัวรักการอ่าน จำนวน 25 ครอบครัว ในวันที่ 22 มิถุนายน 2556 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. -15.30 น. ณ หมู่บ้านโคกสำโรง ม.6 ต. ท่าเรือ อ.ปากพลี
ห้องสมุดประชาชนอำเภอปากพลี จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน หมุนเวียนหนังสือให้กับครอบครัวรักการอ่าน ในวันที่ 22 มิถุนายน 2556 ตั้งแต่เวลา 09.00 น.- 15.30 น.

กำลังแสดงหน้าที่ <- 2/2
<< 1 2 >>


 
ห้องสมุดประชาชนอำเภอปากพลี
ถนนสุวรรณศร  ตำบลเกาะหวาย  อำเภอปากพลี  จังหวัดนครนายก
โทรศัพท์ 0-3739-8991  โทรสาร  0-3739-9730   e-mail libpakplee@gmail.com
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.3a 22-03-10