[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 

  

  

3 / เม.ย. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศเคอร์ฟิว พิษโควิด \'ดีเอสไอ-ป.ป.ช.\' กักตัวนับร้อย
ประกาศเคอร์ฟิว พิษโควิด \'ดีเอสไอ-ป.ป.ช.\' กักตัวนับร้อย
31 / ต.ค. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
รายละเอียดประกอบงบทดลอง ประจำเดือนกันยายน 2562
รายละเอียดประกอบงบทดลอง ประจำเดือนกันยายน 2562
11 / ต.ค. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
เผยแพร่บททดลอง ประจำเดือน กันยายน 2562
เผยแพร่บททดลอง ประจำเดือน กันยายน 2562
30 / พ.ค. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
คู่มือการเบิกจ่ายของหน่วยงานและสถานศึกษาสังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดนครนายก
คู่มือการเบิกจ่ายของหน่วยงานและสถานศึกษาสังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดนครนายก
28 / พ.ค. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศสอบพนักงานราชการ ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล
ประกาศสอบพนักงานราชการ ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล
21 / ม.ค. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ผลการกำหนดราคากลางจัดจ้างพิมย์หนังสือเรียน หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑
ผลการกำหนดราคากลางจัดจ้างพิมย์หนังสือเรียน หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (เพิ่มเติมและปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๕๙)
6 / มี.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการ คนไทยหัวใจเดียวกัน
เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 นางฤทัย สมชาย ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดนครนายกพร้อมด้วยคณะผู้บริหารและบุคลากรในสังกัด สำนักงาน กศน.จังหวัดนครนายก ได้เข้าร่วมโครงการ คนไทยหัวใจเดียวกัน โดย นางฤทัย สมชาย ได้เป็นประธานเปิดโครงการ คนไทยหัวใจเดียวกัน
23 / ก.พ. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและลือกสรร พนักงานราชการ ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล
ระกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและลือกสรร พนักงานราชการ ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล
21 / ก.พ. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาด ตามพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 นางฤทัย สมชาย ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดนครนายก มองให้ นางโสภาวรรณ อัมพันศิริรัตน์ รองผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดนครนายก พร้อมผู้บริหาร กศน.อำเภอบ้านนา และบุคลากรในสังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดนครนายก เข้
20 / ก.พ. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมสร้างพระพุทธรูป ณ ลานธรรมะศึกษา กศน.อำเภอเมืองนครนายก
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 ได้เข้าร่วมกิจกรรมสร้างพระพุทธรูป ณ ลานธรรมะศึกษา กศน.อำเภอเมืองนครนายก โดยนางฤทัย สมชาย ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดนคนายก เป็นประธานพิธี
8 / ก.พ. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมขับเคลื่อนการประเมินระดับการรู้หนังสือของนักศึกษา กศน.
จัดประชุมขับเคลื่อนการประเมินระดับการรู้หนังสือของนักศึกษา กศน. ให้แก่บุคลากรครูในสังกัด สำนักงาน กศน.จังหวัดนครนายก
7 / ก.พ. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงาน กศน.จังหวัดนครนายก ร่วมกันลงนามถวายความอาลัย แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ผู้อำนวยการและคณะบุคลากร สำนักงาน กศน.นคนายก ร่วมถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
1 / ก.พ. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
สรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล
สำนักงาน กศน.จังหวัดนครนายก ดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล จำนวน 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 8-17 กุมภาพันธ์ 2560 ณ สำนักงาน กศน.จังหวัดนครนายก (ในเวลาราชการ)
25 / ม.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงาน กศน.จังหวัดนครนายก พัฒนาห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อำเภอองครักษ์
วันที่ 24 มกราคม 2560 นางฤทัย สมชาย ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดนครนายก นายธวัชชัย มณีมาตร ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองรักษาการกศน.อำเภอองครักษ์ และบุคลากร สังกัดสำนักงาน กศน. ร่วมพัฒนา ห้องสมุด”เฉลิมราชกุมารี”
17 / ม.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
งานวันครู ประจำปี 2560
เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2560 นางโสภาวรรณ อัมพันศิริรัตน์ รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดนครนายก และคณะผู้บริหาร นำคณะบุคลากรครู กศน.ทั้ง 4 อำเภอ เข้าร่วมงานวันครูจังหวัดนครนายก ปีพุทธศักราช 2560 ณ อาคารอเนกประสงค์วัดประสิทธิเวช อ.องครักษ์ จังหวัดนครนายก
17 / ม.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560
เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2560 ดร.ประดิษฐ์ ยมนันท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก เป็นประธานเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560
17 / ม.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยทางภาคใต้ จังหวัดชุมพร
เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2560 สำนักงาน กศน.จังหวัดนครนายก นำโดยนางฤทัย สมชาย ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดนครนายก พร้อมด้วยผู้บริหารและบุคลากรในสังกัด สำนักงาน กศน.จังหวัดนครนายก เตรียมความพร้อมเดินทางช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้ โดยสำนักงาน กศน.จังหวัดน
17 / ม.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ร่วมพิธีทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อสมทบทุน ก่อสร้าง กศน.ตำบลบางปลากด ณ วัดประสิทธิเวช ตำบลบางปลากด อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก
เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2560 นางฤทัย สมชาย ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดนครนายก นางโสภาวรรณ อัมพันศิริรัตน์ และผู้บริหารพร้อมด้วยบุคลากรสังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดนครนายก ร่วมพิธีทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อสมทบทุน ก่อสร้าง กศน.ตำบลบางปลากด ณ วัดประสิทธิเ
9 / ม.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อสมทบทุน ก่อสร้าง กศน.ตำบลบางปลากด
ขอเชิญ ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อสมทบทุน ก่อสร้าง กศน.ตำบลบางปลากด วันพฤหัสบดีที่ 12 มกราคม พ.ศ.2560 เวลา 15.09 น. ทำพิธีถวายองค์ผ้าป่าสามัคคี ณ ศาลาอเนกประสงค์วัดประสิทธิเวช ต.บางปลากด อ.องครักษ์ จ.นครนายก
5 / ม.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการจัดการเรียนรู้ด้านศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน
เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2559 นำโดยนางฤทัย สมชาย ผู้อำนวยการกศน.จังหวัดนครนายก พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและคณะบุคลากรครู กศน.จังหวัดนครนายก โดยมีกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 300 คน เข้าร่วมโครงการจัดการเรียนรู้ด้านศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

กำลังแสดงหน้าที่ 1/12 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


 

 


สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครนายก 
 ๓/๑  ถนนสุวรรณศร ตำบลท่าช้าง อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก
โทรศัพท์  ๐-๓๗๓๔-๙๖๕๒
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.04    Webmaster