[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 

  

ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 16 ธันวาคม 2563 สำนักงาน กศน.จังหวัดนครนายก นำรถห้องสมดเคลื่อนที่ร่วมจัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ ในโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มและความปรองดองสมานฉันท์ให้ประชาชน” ณ วัดคีรีวัน ตำบลศรีนาวา ตำบลศรีนาวา อำเภอเมือง จังหวัดนครนาย

จันทร์ ที่ 21 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2563


 

เข้าชม : 277


ข่าวประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด

      📌 วันที่ 17 ธันวาคม 2563 สำนักงาน กศน.จังหวัดนครนายก นำรถห้องสมุดเคลื่อนที่ร่วมกับ ครู กศน.ตำบลเขาพระ และคณะครู กศน.อำเภอเมือง ร่วมกันจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ณ.โรงเรียนวัดกุดตะเคียน ต.เขาพระ อ.เมือง จ.นครนายก 21 / ธ.ค. / 2563
      📌 นางฤทัย ขันธศักดิ์ ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดนครนายก มอบหมายให้ นายเชาวน์วิท เรืองศรี นักเทคโนโลยีสารสนเทศ นายยุทธชัย สุวรรณ ครู กศน.ตำบลสาริกา เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการศูนย์ดิจิทัลชุมชน หลักสูตรการใช้โปรแกรมสำนักงานเพื่อส 21 / ธ.ค. / 2563
      วันที่ 16 ธันวาคม 2563 สำนักงาน กศน.จังหวัดนครนายก นำรถห้องสมดเคลื่อนที่ร่วมจัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ ในโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มและความปรองดองสมานฉันท์ให้ประชาชน” ณ วัดคีรีวัน ตำบลศรีนาวา ตำบลศรีนาวา อำเภอเมือง จังหวัดนครนาย 21 / ธ.ค. / 2563
      📌 นางฤทัย ขันธศักดิ์ ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดนครนายก และ ดร.บัณฑิตา วงษ์วุฒิภัทร รองผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดนครนายก เปิดโครงการพัฒนาบุคลากรในการจัดทำคู่มือการเบิกจ่ายเงินงบประมาณของสำนักงาน กศน.จังหวัดนครนายก ประจำปีงบประมาณ พ 21 / ธ.ค. / 2563
      ขอขอบคุณ เรือนจำจังหวัดนครนายก มอบของบริจาคสิ่งของให้กับน้องๆในวันนี้ครับ 8 / ธ.ค. / 2563


 

 


สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครนายก 
 ๓/๑  ถนนสุวรรณศร ตำบลท่าช้าง อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก
โทรศัพท์  ๐-๓๗๓๔-๙๖๕๒
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.04    Webmaster