[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 
กศน.นครราชสีมา
 
<< พฤศจิกายน 2557 >>a>
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
 
<< พฤศจิกายน 2557 >>
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
 
10 วิธีง่ายๆ ในการดูแล รักษา คอมพิวเตอร์ของคุณ
10 วิธีง่ายๆ ในการดูแล รักษา คอมพิวเตอร์ของคุณ   เข้าชม :  [71]
QR Code
QR Code คืออะไร   เข้าชม :  [169]
ยุทธศาสตร์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เพื่อการก้าวเข้าส่ประชาคมอาเซียน
สํานักงาน กศน.จัดทำยุทธศาสตร์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เพื่อการก้าวเข้าส่ประชาคมอาเซียน   เข้าชม :  [292]
การจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สำหรับผู้สูงอายุ
ประชากรผู้สูงอายุที่มีอายุ ๖๐ ปีขึ้นไป มีแนวโน้มจะเพิ่มขึ้นจนถึงปี ๒๕๗๐ คนไทย ๑ ใน ๔ จะเป็นประชากรผู   เข้าชม :  [330]
บ้านหนังสืออัจฉริยะ
โครงการบ้านหนังสืออัจฉริยะมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นและส่งเสริมนิสัยรักการอ่านให้กับประชาชนโดยเฉพาะผ   เข้าชม :  [404]
 

ประชุมชี้แจงนโยบายและจุดเน้นการดำเนินงาน กศน.ประจำปี 2558
นายวสันต์ รัชชวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. ชี้แจงนโยบายและจุดเน้นการดำเนินงาน กศน. ประจำปี 2558  เข้าชม :  [7]
[เรื่องเด่นที่ผ่านมา 5 อันดับ]
ประชุมมอบนโยบาย4 / พ.ย. / 2557  เข้าชม :  [30]
การประชุมสรุปผลการดำเนินงาน ประจำปี 25579 / ต.ค. / 2557  เข้าชม :  [38]
การเลือกตั้งอนุกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่น เขตการเลือกตั้งสำนักงาน กศน.จังหวัดนครนายก29 / ก.ย. / 2557  เข้าชม :  [28]
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จทรงเปิด “ศูนย์การศึกษาพิเศษมหาจักรีสิรินธร ประจำจังหวัดนครนายก”16 / ก.ย. / 2557  เข้าชม :  [43]
ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ ลงพื้นที่ตรวจราชการในจังหวัดนครนายก27 / ส.ค. / 2557  เข้าชม :  [60]
12 สิงหาคม วันแม่แห่งชาติ10 / ส.ค. / 2557  เข้าชม :  [58]

20 / พ.ย. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมโครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง
ประชุมโครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี พ.ศ.2557 ณ ห้องประชุม สำนักงาน กศน.จังหวัดนครนายก วันที่ 14 พฤศจิกายน 2557  เข้าชม :  [28]

20 / พ.ย. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมโครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง
ประชุมโครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี พ.ศ.2557 ณ ห้องประชุม สำนักงาน กศน.จังหวัดนครนายก วันที่ 14 พฤศจิกายน 2557  เข้าชม :  [14]

14 / ต.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี
หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทาน  เข้าชม :  [34]

8 / ต.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
เอกสารประกอบการประชุมสรุปผลการดำเนินงาน และแบบเก็บข้อมูล
ดาวน์โหลดไฟล์ประกอบการประชุมสรุปผลการดำเนินงาน ประจำปี 2557 วันที่ 3 ต.ค.2557 และแบบเก็บข้อมูลสรุปผลการดำเนินงาน  เข้าชม :  [45]

1 / ต.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
การประชุมสรุปผลการปฏิบัติงานประจำปี 2557 วันที่ 3 ตุลาคม 2557 ณ โรงแรมจันทรารีสอร์ื
สำนักงาน กศน.จังหวัดนครนายก กำหนดจัดประชุมสรุปผลการปฏิบัติงานประจำปี 2557 ในวันที่ 3 ตุลาคม 2557 ณ โรงแรมจันทรารรีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก  เข้าชม :  [51]

17 / ก.ย. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
การเลือกตั้งอนุกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน อ.ก.ค.ศ.
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการกำหนดให้มีการเลือกตั้งอนุกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน อ.ก.ค.ศ.  เข้าชม :  [34]

17 / ก.ย. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
มหกรรมกีฬา กศน.เกมส์ ครั้งที่ 4
สำนักงาน กศน.จังหวัดนครนายกร่วมแข่งขันมหกรรมกีฬา กศน.เกมส์ ครั้งที่ 4  เข้าชม :  [41]

17 / ก.ย. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการอบรมครูที่ปรึกษาการเทียบระดับการศึกษา
สำนักงาน กศน.จังหวัดนครนายกกพำหนดโครงการอบรมครูที่ปรึกษาการศึกษาเทียบระดับการศึกษา  เข้าชม :  [40]

18 / ส.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
การประเมินประสิทธิภาพและลูกจ้าง/ข้าราชการ
สำนักงาน กศน.จ.นครนายกจะดำเนินการประเมินลูกจ้าง/ข้าราชการ  เข้าชม :  [105]

10 / ส.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.นครนายก ร่วมการแข่งขัน กศน.เกมส์ภาคตะวันออก
เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2557 กศน.นครนายกและกศน.อำเภอทั้ง 4 แห่ง ร่วมการแข่งขันคัดเลือกตัวแทนภาคตะวันออกเข้าร่วมการแข่งขัน กศน.เกมส์ ครั้งที่ 4  เข้าชม :  [84]

3 / ก.พ. / 2557 : ศูนย์การเรียนชุมชน
รายงานผลการปฏิบัติงาน กศน.ตำบล
ขอให้ กศน.ตำบล รายงานผลการดำเนินงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ประจำปี 2557  เข้าชม :  [403]
20 / มี.ค. / 2554 : ศูนย์การเรียนชุมชน
website กศน.ตำบล
website กศน.ตำบล ทุกตำบล แจ้งที่ อ.โอวาท จะ upload ให้ทุกแห่ง  เข้าชม :  [4395]

 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จทรงเปิด 

“ศูนย์การศึกษาพิเศษมหาจักรีสิรินธร ประจำจังหวัดนครนายก”

 

 


สุดยอดกศน.จังหวัดนครนายก
  
 

 

 

นายวสันต์ รัชชวงษ์
ผู้อำนวยการ
สำนักงาน กศน.จังหวัดนครนายก
นางโสภาวรรณ อัมพันศิริรัตน์
รองผู้อำนวยการ
สำนักงาน กศน.จังหวัดนครนายก

 

 

สายด่วน
ศูนย์รวมสื่อ
SchoolNet
ห้องสมุดอิเล็คทรอนิกส์ ศูนย์ส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาสัย สำนักบริหารงานการศึกษา
You-Learning
ETV
สถานีวิทยุศึกษา
อินเตอร์เน็ตสร้างสรรค์และปลอดภัย
 

 


 

 

 

 

 

 
 
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครนายก 
 ๓/๑  ถนนสุวรรณศร ตำบลท่าช้าง อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก โทรศัพท์  ๐-๓๗๓๑-๒๑๖๘  ๐-๓๗๓๑-๒๗๑๖   ๐-๓๗๓๒-๐๒๒๘
โทรสาร  ๐-๓๗๓๑-๒๑๖๘ 
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.04    Webmaster