[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 
กศน.นครราชสีมา
 
<< ธันวาคม 2558 >>gt;
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
 
<< สิงหาคม 2559 >>
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
 
10 วิธีง่ายๆ ในการดูแล รักษา คอมพิวเตอร์ของคุณ
10 วิธีง่ายๆ ในการดูแล รักษา คอมพิวเตอร์ของคุณ   เข้าชม :  [960]
QR Code
QR Code คืออะไร   เข้าชม :  [393]
ยุทธศาสตร์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เพื่อการก้าวเข้าส่ประชาคมอาเซียน
สํานักงาน กศน.จัดทำยุทธศาสตร์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เพื่อการก้าวเข้าส่ประชาคมอาเซียน   เข้าชม :  [861]
การจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สำหรับผู้สูงอายุ
ประชากรผู้สูงอายุที่มีอายุ ๖๐ ปีขึ้นไป มีแนวโน้มจะเพิ่มขึ้นจนถึงปี ๒๕๗๐ คนไทย ๑ ใน ๔ จะเป็นประชากรผู   เข้าชม :  [762]
บ้านหนังสืออัจฉริยะ
โครงการบ้านหนังสืออัจฉริยะมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นและส่งเสริมนิสัยรักการอ่านให้กับประชาชนโดยเฉพาะผ   เข้าชม :  [605]
 

สำนักงาน กศน.จังหวัดนครนายกร่วมกิจกรรมรณรงค์การออกเสียงประชามติ (Big Day)
เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2559 สำนักงาน กศน.จังหวัดนครนายก นำโดยนางฤทัย สมชาย ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดนครนายก พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร กศน.อำเภอทุกอำเภอ และบุคลากร ร่วมกิจกรรมรณรงค์การออกเสียงประชามติ (Big Day) ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดนครนายก   เข้าชม :  [30]
[เรื่องเด่นที่ผ่านมา 5 อันดับ]
เรื่อง “พิธีเปิดศูนย์เรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ประจำตำบล” ตามข้อตกลงระหว่างกระทรวงศึกษาธิการร่วมกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.)27 / มิ.ย. / 2559  เข้าชม :  [206]
เชิญชวนร่วมงาน OPEN HOUSEชาว กศน.จังหวัดนครนายก29 / มี.ค. / 2559  เข้าชม :  [86]
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ ตำแหน่งครู กศน.ตำบล15 / มี.ค. / 2559  เข้าชม :  [163]
สำนักงาน กศน.จังหวัดนครนายก พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร กศน.อำเภอทุกอำเภอ และบุคลากร เข้าร่วมกิจกรรม “ปั่นเพื่อพ่อ BIKE FOR DAD” 12 / ธ.ค. / 2558  เข้าชม :  [307]
Bike for Dad ปั่นเพื่อพ่อ4 / พ.ย. / 2558  เข้าชม :  [98]
สำนักงาน กศน.จังหวัดนครนายก ลงนามความร่วมมือในการจัดการเรียนการสอนธรรมศึกษาในสถานศึกษาจังหวัดนครนายก5 / มิ.ย. / 2558  เข้าชม :  [785]

3 / ส.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกครูประจำศูนย์การเรียนชุมฃน
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้การสอบคัดเลือกครูประจำศูนย์การเรียนชุมฃน  เข้าชม :  [56]

1 / ก.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกครูประจำศูนย์การเรียนชุมชน
สำนักงาน กศน.จังหวัดนครนายก รับสมัครสอบคัดเลือกครูประจำศูนย์การเรียนชุมชน 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 8-14 กรกฏาคม 2559   เข้าชม :  [96]

15 / มิ.ย. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงาน กศน.จังหวัดนครนายก ร่วมงาน “พิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาส มหามงคลเสด็จเถลิงถวัลย์ราชสมบัติครบ 70 ปี วันที่ 9 มิถุนายน 2559 และเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 ร
วันที่ 9 มิถุนายน 2559 สำนักงาน กศน.จังหวัดนครนายก ร่วมงาน “พิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาส มหามงคลเสด็จเถลิงถวัลย์ราชสมบัติครบ 70 ปี วันที่ 9 มิถุนายน 2559 และเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหาม  เข้าชม :  [112]

27 / พ.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงาน กศน.จังหวัดนครนายก ร่วมเป็นคณะกรรมการคัดสรรหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” ดีเด่น และกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น จังหวัดนครนายก ประจำปี ๒๕๕๙
นางโสภาวรรณ อัมพันศิริรัตน์ รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดนครนายก ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดนครนายก ร่วมเป็นคณะกรรมการคัดสรรหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” ดีเด่น และกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น จังหวัดนครนายก ประจำปี ๒๕๕๙   เข้าชม :  [78]

18 / พ.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการตามยุทศาสตร์ฯ ประจำปีงบประมาณ 2559
ขอให้ กศน.อำเภอรายงานผลการดำเนินงานโครงการตามยุทศาสตร์ฯ ประจำปีงบประมาณ 2559 ตามแบบรายงาน  เข้าชม :  [243]

13 / พ.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการพัฒนาบุคลากร ด้านการจัดการเรียนรู้ โดยใช้ กศน.ตำบล เป็นกลไกขับเคลื่อนการจัดการศึกษาประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
นางฤทัย สมชาย ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดนครนายก พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และคณะครูบุคลากร เข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากร ด้านการจัดการเรียนรู้ โดยใช้ กศน.ตำบล เป็นกลไกขับเคลื่อนการจัดการศึกษาประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการจัดการศึก  เข้าชม :  [54]

4 / พ.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบกรอกข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา
ข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา  เข้าชม :  [55]

22 / เม.ย. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงาน กศน.จังหวัดนครนายก ร่วมเป็นเกียรติและมอบใบประกาศนียบัตรโครงการอบรมหลัดสูตรการดูแลผู้สูงอายุ
กศน.อำเภอปากพลี ดำเนินการระหว่างวันที่ 21 – 30 มีนาคม 2559 ในเขตพื้นที่ ตำบลโคกกรวด และตำบลหนองแสง โดยมีวัตถุประสงค์ให้ความรู้แก่ผู้ดูแลเพื่อให้สามารถดูแลผู้ป่วยหรือผู้ที่ต้องการผู้ดูแลในเบื้องต้นได้อย่างถูกต้อง  เข้าชม :  [164]

4 / เม.ย. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.รักการอ่าน 2 เมษายน 59
วันที่ 2 เมษายน ของทุกปี ซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สำนักงาน กศน.จังหวัดนครนายก จึงจัดโครงการกศน.รักการอ่าน โครงการบรรณสัญจร(BookVoyage) และโครงการวันผู้สูงอายุ  เข้าชม :  [133]

5 / มี.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงาน กศน.จังหวัดนครนายก ต้อนรับคณะผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงาน กศน.จังหวัดนครนายก ต้อนรับคณะผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงศึกษาธิการ ติดตามการดำเนินงานแหล่งเรียนรู้ พิพิธภัณฑ์เขื่อนขุนด่านปราการชล จังหวัดนครนายก   เข้าชม :  [319]

3 / ก.พ. / 2557 : ศูนย์การเรียนชุมชน
รายงานผลการปฏิบัติงาน กศน.ตำบล
ขอให้ กศน.ตำบล รายงานผลการดำเนินงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ประจำปี 2557  เข้าชม :  [639]
20 / มี.ค. / 2554 : ศูนย์การเรียนชุมชน
website กศน.ตำบล
website กศน.ตำบล ทุกตำบล แจ้งที่ อ.โอวาท จะ upload ให้ทุกแห่ง  เข้าชม :  [5692]

 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จทรงเปิด 

“ศูนย์การศึกษาพิเศษมหาจักรีสิรินธร ประจำจังหวัดนครนายก”

 

 


สุดยอดกศน.จังหวัดนครนายก
  
 

 

 

นางฤทัย สมชาย
ผู้อำนวยการ
สำนักงาน กศน.จังหวัดนครนายก
นางโสภาวรรณ อัมพันศิริรัตน์
รองผู้อำนวยการ
สำนักงาน กศน.จังหวัดนครนายก

 
 

 


สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครนายก 
 ๓/๑  ถนนสุวรรณศร ตำบลท่าช้าง อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก โทรศัพท์  ๐-๓๗๓๑-๒๑๖๘  ๐-๓๗๓๑-๒๗๑๖   ๐-๓๗๓๒-๐๒๒๘
โทรสาร  ๐-๓๗๓๑-๒๑๖๘ 
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.04    Webmaster