[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 
กศน.นครราชสีมา
 
<< มีนาคม 2557 >>
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
 
<< เมษายน 2557 >>
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
 
QR Code
QR Code คืออะไร   เข้าชม :  [107]
ยุทธศาสตร์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เพื่อการก้าวเข้าส่ประชาคมอาเซียน
สํานักงาน กศน.จัดทำยุทธศาสตร์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เพื่อการก้าวเข้าส่ประชาคมอาเซียน   เข้าชม :  [189]
การจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สำหรับผู้สูงอายุ
ประชากรผู้สูงอายุที่มีอายุ ๖๐ ปีขึ้นไป มีแนวโน้มจะเพิ่มขึ้นจนถึงปี ๒๕๗๐ คนไทย ๑ ใน ๔ จะเป็นประชากรผู   เข้าชม :  [185]
8 นโยบายการศึกษา \"จาตุรนต์ ฉายแสง\"
นายจาตุรนต์ ฉายแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ แถลงนโยบายการศึกษา พร้อมประกาศ 8 นโยบาย เพื่อเร่ง   เข้าชม :  [230]
บ้านหนังสืออัจฉริยะ
โครงการบ้านหนังสืออัจฉริยะมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นและส่งเสริมนิสัยรักการอ่านให้กับประชาชนโดยเฉพาะผ   เข้าชม :  [304]
 

การนิเทศติดตามนโยบายยกระดับคุณภาพการศึกษานอกระบบแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ นายชาญวิทย์ ทับสุพรรณ
การนิเทศติดตามนโยบายยกระดับคุณภาพการศึกษานอกระบบแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ นายชาญวิทย์ ทับสุพรรณ รองเลขาธิการ กศน. ระหว่างวันที่ 7 – 9 กุมภาพันธ์ 2557   เข้าชม :  [100]
[เรื่องเด่นที่ผ่านมา 5 อันดับ]
สวัสดีปีใหม่ 25572 / ม.ค. / 2557  เข้าชม :  [83]
การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยังหวัดนครนายก20 / ธ.ค. / 2556  เข้าชม :  [111]
๕ ธันวาคม ๒๕๕๖4 / ธ.ค. / 2556  เข้าชม :  [113]
ขอถวายอาลัย แด่เจ้าคุณสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก28 / ต.ค. / 2556  เข้าชม :  [154]
โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรด้านการบูรณการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและปราบปรามทุจริตของสำนักงาน กศน.จังหวัดนครนายก7 / ต.ค. / 2556  เข้าชม :  [180]
กาชาดจังหวัดนครนายก มอบแว่นตาเพื่อส่งเสริมการอ่านแก่บ้านหนังสืออัจฉริยะ15 / ส.ค. / 2556  เข้าชม :  [204]

8 / เม.ย. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
รายงานการสำรวจการู้หนังสือและความต้องการทางการศึกษา
สำนักงาน กศน.จังหวัดนครนาย ได้สรุปผลการสำรวจการรู้หนังสือฯ จังหวัดนครนายก ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2556 ถึง 28 มีนาคม 2557  เข้าชม :  [8]

28 / มี.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบลโคกกรวด
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบลโคกกรวด  เข้าชม :  [153]

21 / มี.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2  เข้าชม :  [173]

13 / มี.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม
สำนักงานเลขาธิการคุรสภากำหนดดำเนินการคัดสรร \"หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม\"  เข้าชม :  [27]

12 / มี.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1
สำนักงาน กศน.จังหวัดนครนายกประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินครั้งที่ 1  เข้าชม :  [153]

7 / มี.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
การจัดเก็บข้อมูลการตรวจราชการ ฯ กรณีปกติ งวดที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557
ขอให้ กศน.อำเภอทุกอำเภอ รวบรวมข้อมูลตามแบบตรวจราชการ กรณีปกติ งวดที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557  เข้าชม :  [26]

20 / ก.พ. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
การสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล
สำนักงาน กศน.จังหวัดนครนายกจะดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ  เข้าชม :  [2008]

19 / ก.พ. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์ที่พัก
สำนักงาน กศน. จังหวัดนครนายก ได้ประสานข้อมูลที่พักกับชลพฤกษ์รีสอร์ทให้คณะ กศน. ทั่วประเทศ  เข้าชม :  [43]

19 / ก.พ. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
การขายพัสดุที่ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการโดยวิธีตกลงราคา
สำนักงาน กศน.จังหวัดนครนายก จะดำเนินการขายพัสดุที่ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการโดยวิ๊ตกลงราคา  เข้าชม :  [105]

10 / ก.พ. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
การรายงานข้อมูล EIS 57
ขอให้ กศน.อำเภอทุกอำเภอ กรอกข้อมูล EIS 57 ผ่านระบบเว็บไซต์  เข้าชม :  [79]

3 / ก.พ. / 2557 : ศูนย์การเรียนชุมชน
รายงานผลการปฏิบัติงาน กศน.ตำบล
ขอให้ กศน.ตำบล รายงานผลการดำเนินงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ประจำปี 2557  เข้าชม :  [220]
20 / มี.ค. / 2554 : ศูนย์การเรียนชุมชน
website กศน.ตำบล
website กศน.ตำบล ทุกตำบล แจ้งที่ อ.โอวาท จะ upload ให้ทุกแห่ง  เข้าชม :  [3683]

 

 

วันรักการอ่าน
2 เมษายน 2557 

 

บ้านหนังสืออัจฉริยะจังหวัดนครนายก

 
 

 


 

นางสาวลัดดาวัลย์  เลิศเพ็ญเมธา
ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดนครนายกนางรัชนุช  สละโวหาร
รองผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดนครนายก

 

ร่างนโยบายและจุดเน้นการดำเนินงาน สำนักงาน กศน.2557
กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการสอบครูผู้ช่วย
แผนปฏิบัติการ สำนักงาน กศน. จังหวัดนครนายก ประจำปีงบประมาณ 2556
หลักเกณฑ์และวิธีการใช้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์วีวิทยฐานะและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ
กฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินเดือนสูงกว่าหรือต่ํากว่าขั้นต่ํา
นโยบายจุดเน้นปี 2556
แผนปฏิบัติงาน ปี 55 กศน จังหวัดนครนายก
วิธีการประเมินคัดเลือกบุคลากร

           


                     QR Code 
 
           กศน.จังหวัดนครนายก

 
 
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครนายก 
 ๓/๑  ถนนสุวรรณศร ตำบลท่าช้าง อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก โทรศัพท์  ๐-๓๗๓๑-๒๑๖๘  ๐-๓๗๓๑-๒๗๑๖   ๐-๓๗๓๒-๐๒๒๘
โทรสาร  ๐-๓๗๓๑-๒๑๖๘ 
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.04    Webmaster