[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 
กศน.นครราชสีมา
 
<< พฤศจิกายน 2557 >>a>
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
 
<< พฤศจิกายน 2557 >>
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
 
10 วิธีง่ายๆ ในการดูแล รักษา คอมพิวเตอร์ของคุณ
10 วิธีง่ายๆ ในการดูแล รักษา คอมพิวเตอร์ของคุณ   เข้าชม :  [69]
QR Code
QR Code คืออะไร   เข้าชม :  [167]
ยุทธศาสตร์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เพื่อการก้าวเข้าส่ประชาคมอาเซียน
สํานักงาน กศน.จัดทำยุทธศาสตร์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เพื่อการก้าวเข้าส่ประชาคมอาเซียน   เข้าชม :  [291]
การจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สำหรับผู้สูงอายุ
ประชากรผู้สูงอายุที่มีอายุ ๖๐ ปีขึ้นไป มีแนวโน้มจะเพิ่มขึ้นจนถึงปี ๒๕๗๐ คนไทย ๑ ใน ๔ จะเป็นประชากรผู   เข้าชม :  [328]
บ้านหนังสืออัจฉริยะ
โครงการบ้านหนังสืออัจฉริยะมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นและส่งเสริมนิสัยรักการอ่านให้กับประชาชนโดยเฉพาะผ   เข้าชม :  [400]
 

ประชุมมอบนโยบาย
สำนักงาน กศน.จังหวัดนครนายก กำหนดประชุมมอบนโยบาย  เข้าชม :  [22]
[เรื่องเด่นที่ผ่านมา 5 อันดับ]
การประชุมสรุปผลการดำเนินงาน ประจำปี 25579 / ต.ค. / 2557  เข้าชม :  [36]
การเลือกตั้งอนุกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่น เขตการเลือกตั้งสำนักงาน กศน.จังหวัดนครนายก29 / ก.ย. / 2557  เข้าชม :  [26]
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จทรงเปิด “ศูนย์การศึกษาพิเศษมหาจักรีสิรินธร ประจำจังหวัดนครนายก”16 / ก.ย. / 2557  เข้าชม :  [40]
ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ ลงพื้นที่ตรวจราชการในจังหวัดนครนายก27 / ส.ค. / 2557  เข้าชม :  [58]
12 สิงหาคม วันแม่แห่งชาติ10 / ส.ค. / 2557  เข้าชม :  [57]
งานชุมนุมลูกเสือ กศน.ครั้งที่ 225 / ก.ค. / 2557  เข้าชม :  [113]

20 / พ.ย. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมโครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง
ประชุมโครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี พ.ศ.2557 ณ ห้องประชุม สำนักงาน กศน.จังหวัดนครนายก วันที่ 14 พฤศจิกายน 2557  เข้าชม :  [19]

20 / พ.ย. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมโครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง
ประชุมโครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี พ.ศ.2557 ณ ห้องประชุม สำนักงาน กศน.จังหวัดนครนายก วันที่ 14 พฤศจิกายน 2557  เข้าชม :  [9]

14 / ต.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี
หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทาน  เข้าชม :  [32]

8 / ต.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
เอกสารประกอบการประชุมสรุปผลการดำเนินงาน และแบบเก็บข้อมูล
ดาวน์โหลดไฟล์ประกอบการประชุมสรุปผลการดำเนินงาน ประจำปี 2557 วันที่ 3 ต.ค.2557 และแบบเก็บข้อมูลสรุปผลการดำเนินงาน  เข้าชม :  [44]

1 / ต.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
การประชุมสรุปผลการปฏิบัติงานประจำปี 2557 วันที่ 3 ตุลาคม 2557 ณ โรงแรมจันทรารีสอร์ื
สำนักงาน กศน.จังหวัดนครนายก กำหนดจัดประชุมสรุปผลการปฏิบัติงานประจำปี 2557 ในวันที่ 3 ตุลาคม 2557 ณ โรงแรมจันทรารรีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก  เข้าชม :  [50]

17 / ก.ย. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
การเลือกตั้งอนุกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน อ.ก.ค.ศ.
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการกำหนดให้มีการเลือกตั้งอนุกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน อ.ก.ค.ศ.  เข้าชม :  [32]

17 / ก.ย. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
มหกรรมกีฬา กศน.เกมส์ ครั้งที่ 4
สำนักงาน กศน.จังหวัดนครนายกร่วมแข่งขันมหกรรมกีฬา กศน.เกมส์ ครั้งที่ 4  เข้าชม :  [39]

17 / ก.ย. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการอบรมครูที่ปรึกษาการเทียบระดับการศึกษา
สำนักงาน กศน.จังหวัดนครนายกกพำหนดโครงการอบรมครูที่ปรึกษาการศึกษาเทียบระดับการศึกษา  เข้าชม :  [38]

18 / ส.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
การประเมินประสิทธิภาพและลูกจ้าง/ข้าราชการ
สำนักงาน กศน.จ.นครนายกจะดำเนินการประเมินลูกจ้าง/ข้าราชการ  เข้าชม :  [103]

10 / ส.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.นครนายก ร่วมการแข่งขัน กศน.เกมส์ภาคตะวันออก
เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2557 กศน.นครนายกและกศน.อำเภอทั้ง 4 แห่ง ร่วมการแข่งขันคัดเลือกตัวแทนภาคตะวันออกเข้าร่วมการแข่งขัน กศน.เกมส์ ครั้งที่ 4  เข้าชม :  [83]

3 / ก.พ. / 2557 : ศูนย์การเรียนชุมชน
รายงานผลการปฏิบัติงาน กศน.ตำบล
ขอให้ กศน.ตำบล รายงานผลการดำเนินงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ประจำปี 2557  เข้าชม :  [395]
20 / มี.ค. / 2554 : ศูนย์การเรียนชุมชน
website กศน.ตำบล
website กศน.ตำบล ทุกตำบล แจ้งที่ อ.โอวาท จะ upload ให้ทุกแห่ง  เข้าชม :  [4381]

 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จทรงเปิด 

“ศูนย์การศึกษาพิเศษมหาจักรีสิรินธร ประจำจังหวัดนครนายก”

 

 


สุดยอดกศน.จังหวัดนครนายก
  


แผนภุูมิแสดงผลการสำรวจการรู้หนังสือและความต้องการทางการศึกษาฯ
ณ วันที่ 27 มิถุนายน 2557 เวลา 9.00 - 12.00 น.  (100 %)


 

 

 

นายวสันต์ รัชชวงษ์
ผู้อำนวยการ
สำนักงาน กศน.จังหวัดนครนายก
นางโสภาวรรณ อัมพันศิริรัตน์
รองผู้อำนวยการ
สำนักงาน กศน.จังหวัดนครนายก

 

 

สายด่วน
ศูนย์รวมสื่อ
SchoolNet
ห้องสมุดอิเล็คทรอนิกส์ ศูนย์ส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาสัย สำนักบริหารงานการศึกษา
You-Learning
ETV
สถานีวิทยุศึกษา
อินเตอร์เน็ตสร้างสรรค์และปลอดภัย
 

 


 

 

 

 

 

 

ตารางกิจกรรมงานชุมนุมลูกเสือ กศน.   (ปรับปรุงล่าสุด)
ตารางการออกพัฒนาชุมชน งานชุมชนลูกเสือ (ปรับปรุงล่าสุด)
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการลูกเสือ (เพิ่มเติม) 23 มิ.ย.57
สรุปรายงานการประชุมลูกเสือ 10 มิ.ย.57 (NEW)
เกณฑ์การคัดเลือกและตัดสินเว็บไซต์ห้องสมุดประชาชน ภายใต้ระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้
ปฏิทินการจัดส่งข้อมูลสารสนเทศ ปี 2557
คู่มือการขอรับสิ่งอำนวยความสะดวกฯ (คนพิการ)
เอกสารลงทะเบียน งานชุมนุมลูกเสือฯ
รายงานการชี้แจงสถานที่ ชลบุรี
รายละเอียดการจ้างทำอาหารงานชุมนุมลูกเสือ
PowerPoint ประชุมค่ายเสือ
รายงานการประชุมค่ายเสือ
ายชื่อคณะกรรมการลูกเสือ
แผนผังค่ายเสือ
แผนผังพื้นที่จัดงานชุมนุมลูกเสือ
ซุ้มประตูค่าย
นโยบายและจุดเน้นการดำเนินงาน สำนักงาน กศน.2557
แผนปฏิบัติการ สำนักงาน กศน.จังหวัด ประจำปีงบประมาณ  2557
กฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินเดือนสูงกว่าหรือต่ํากว่าขั้นต่ํา

          

                 QR Code 
       

     เวปไซด์กศน.จังหวัดนครนายก

 
 
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครนายก 
 ๓/๑  ถนนสุวรรณศร ตำบลท่าช้าง อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก โทรศัพท์  ๐-๓๗๓๑-๒๑๖๘  ๐-๓๗๓๑-๒๗๑๖   ๐-๓๗๓๒-๐๒๒๘
โทรสาร  ๐-๓๗๓๑-๒๑๖๘ 
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.04    Webmaster