[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 
กศน.นครราชสีมา
 
<< กรกฏาคม 2557 >>
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
 
<< กรกฏาคม 2557 >>
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
 
10 วิธีง่ายๆ ในการดูแล รักษา คอมพิวเตอร์ของคุณ
10 วิธีง่ายๆ ในการดูแล รักษา คอมพิวเตอร์ของคุณ   เข้าชม :  [35]
QR Code
QR Code คืออะไร   เข้าชม :  [140]
ยุทธศาสตร์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เพื่อการก้าวเข้าส่ประชาคมอาเซียน
สํานักงาน กศน.จัดทำยุทธศาสตร์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เพื่อการก้าวเข้าส่ประชาคมอาเซียน   เข้าชม :  [236]
การจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สำหรับผู้สูงอายุ
ประชากรผู้สูงอายุที่มีอายุ ๖๐ ปีขึ้นไป มีแนวโน้มจะเพิ่มขึ้นจนถึงปี ๒๕๗๐ คนไทย ๑ ใน ๔ จะเป็นประชากรผู   เข้าชม :  [252]
บ้านหนังสืออัจฉริยะ
โครงการบ้านหนังสืออัจฉริยะมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นและส่งเสริมนิสัยรักการอ่านให้กับประชาชนโดยเฉพาะผ   เข้าชม :  [355]
 

ร่วมโหวต และเป็นกำลังใจให้ NF25
ร่วมโหวตและเป็นกำลังใจให้กับพวกเรา NF25 การแข่งขันสุดยอด กศน. ระดับภาคตะวันออก   เข้าชม :  [48]
[เรื่องเด่นที่ผ่านมา 5 อันดับ]
โครงการ กศน.รักการอ่าน สืบสานวัฒนธรรม ก้าวนำสู่อาเซียน2 / พ.ค. / 2557  เข้าชม :  [68]
การนิเทศติดตามนโยบายยกระดับคุณภาพการศึกษานอกระบบแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ นายชาญวิทย์ ทับสุพรรณ12 / ก.พ. / 2557  เข้าชม :  [151]
สวัสดีปีใหม่ 25572 / ม.ค. / 2557  เข้าชม :  [120]
การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยังหวัดนครนายก20 / ธ.ค. / 2556  เข้าชม :  [161]
๕ ธันวาคม ๒๕๕๖4 / ธ.ค. / 2556  เข้าชม :  [139]
ขอถวายอาลัย แด่เจ้าคุณสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก28 / ต.ค. / 2556  เข้าชม :  [193]

24 / ก.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ด่วนที่สุุด : ขอเชิญประชุมประจำเดือนกรกฎาคม 2557
ขอเชิญผู้บริหาร กศน.อำเภอ ผู้รับผิดชอบงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้รับผิดชอบงานงบประมาณ ประชุมในวันที่ 25 ก.ค.57 ณ สำนักงาน กศน.จังหวัดนครนายก เวลา 13.30 น.  เข้าชม :  [31]

22 / ก.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
การจัดเก็บข้อมูลการตรวจราชการ ฯ กรณีปกติ รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557
ขอให้ กศน.อำเภอรวงรวมข้อมูลและรายงานตามแบบจัดเก็บข้อมูลการตรวจราชการ...  เข้าชม :  [13]

11 / ก.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
พื้นที่กิจกรรมพัฒนาชุมชน งานชุมนุมลูกเสือ กศน. (นครนายก)
แจ้งพื้นที่กิจกรรมพัฒนาชุมชน งานชุมนุมลูกเสือ กศน. (เฉพาะ กศน.อำเภอในจังหวัดนครนายก)  เข้าชม :  [57]

11 / ก.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ปรับรายละเอียดพื้นที่ทำกิจกรรมพัฒนาชุมชน งานชุมนุมลูกเสือ กศน.ค่ายเสือ
ปรับรายละเอียดพื้นที่ทำกิจกรรมพัฒนาชุมชน งานชุมนุมลูกเสือ กศน. (แก้ไข 8 ก.ค.57) ค่ายเสือ  เข้าชม :  [64]

11 / ก.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
การจัดอาหารให้กับผู้ร่วมงานชุมนุมลูกเสือ กศน.ครั้งที่ 2
จากการประชุมคณะกรรมการฯ ได้ปรับการจัดอาหารให้กับผู้ร่วมงานชุมนุมลูกเสือ ...  เข้าชม :  [46]

11 / ก.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ปรับตารางกิจกรรมงานชุมนุมลูกเสือ กศน. ครั้งที่ 2
สำนักงาน กศน.ได้ปรับปรุงตารางกิจกรรมงานชุมนุมลูกเสือ ครั้งที่ 2 ดาวน์โหลดตารางกิจกรรมใหม่ได้ที่...  เข้าชม :  [62]

20 / มิ.ย. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
รายงานการประชุมประจำเดือน มิถุนายน 2557
สำนักงาน กศน.จังหวัดนครนายก จัดประชุมประจำเดือนมิถุนายน 2557 ในวันที่ 3 มิ.ย.2557 ....  เข้าชม :  [50]

20 / มิ.ย. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการค่ายย่อยที่ 5 (ค่ายเสือ)
จากการประชุมคณะกรรมการค่ายย่อยที่ 5 (ค่ายเสือ) ในวันที่ 10 มิ.ย.57 ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ จังหวัดชลบุรี ...  เข้าชม :  [98]

18 / มิ.ย. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
เร่งรัดการดำเนินงานการสำรวจการรู้หนังสือ
สำนักงาน กศน.จังหวัดนครนายก ขอให้ กศน.อำเภอเร่งรัดการดำเนินงานการสำรวจการรู้หนังสือ ฯ ให้ได้ตามเป้าหมายร้อยละ 100 ภายในเดือนกันยายน 2557  เข้าชม :  [30]

18 / มิ.ย. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
รายงานผลการทดสอบระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET) ครั้งที่ 2 /2556
สำนักงาน กศน.จังหวัดนครนายก จัดทำรายงานและวิเคราะห์ผลการสอบ N-NET จังหวัดนครนายก ...  เข้าชม :  [34]

3 / ก.พ. / 2557 : ศูนย์การเรียนชุมชน
รายงานผลการปฏิบัติงาน กศน.ตำบล
ขอให้ กศน.ตำบล รายงานผลการดำเนินงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ประจำปี 2557  เข้าชม :  [326]
20 / มี.ค. / 2554 : ศูนย์การเรียนชุมชน
website กศน.ตำบล
website กศน.ตำบล ทุกตำบล แจ้งที่ อ.โอวาท จะ upload ให้ทุกแห่ง  เข้าชม :  [3899]

 

 

วันรักการอ่าน
2 เมษายน 2557 

 


สุดยอดกศน.จังหวัดนครนายก
  


แผนภุูมิแสดงผลการสำรวจการรู้หนังสือและความต้องการทางการศึกษาฯ
ณ วันที่ 27 มิถุนายน 2557 เวลา 9.00 - 12.00 น.  (100 %)


 

 

 

นางสาวลัดดาวัลย์  เลิศเพ็ญเมธา
ผู้อำนวยการ
สำนักงาน กศน.จังหวัดนครนายก

นางรัชนุช  สละโวหาร
รองผู้อำนวยการ
สำนักงาน กศน.จังหวัดนครนายก

 

ตารางกิจกรรมงานชุมนุมลูกเสือ กศน.   (ปรับปรุงล่าสุด)
ตารางการออกพัฒนาชุมชน งานชุมชนลูกเสือ (ปรับปรุงล่าสุด)
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการลูกเสือ (เพิ่มเติม) 23 มิ.ย.57
สรุปรายงานการประชุมลูกเสือ 10 มิ.ย.57 (NEW)
เกณฑ์การคัดเลือกและตัดสินเว็บไซต์ห้องสมุดประชาชน ภายใต้ระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้
ปฏิทินการจัดส่งข้อมูลสารสนเทศ ปี 2557
คู่มือการขอรับสิ่งอำนวยความสะดวกฯ (คนพิการ)
เอกสารลงทะเบียน งานชุมนุมลูกเสือฯ
รายงานการชี้แจงสถานที่ ชลบุรี
รายละเอียดการจ้างทำอาหารงานชุมนุมลูกเสือ
PowerPoint ประชุมค่ายเสือ
รายงานการประชุมค่ายเสือ
ายชื่อคณะกรรมการลูกเสือ
แผนผังค่ายเสือ
แผนผังพื้นที่จัดงานชุมนุมลูกเสือ
ซุ้มประตูค่าย
นโยบายและจุดเน้นการดำเนินงาน สำนักงาน กศน.2557
แผนปฏิบัติการ สำนักงาน กศน.จังหวัด ประจำปีงบประมาณ  2557
กฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินเดือนสูงกว่าหรือต่ํากว่าขั้นต่ํา

          

                 QR Code 
       

     เวปไซด์กศน.จังหวัดนครนายก

 
 
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครนายก 
 ๓/๑  ถนนสุวรรณศร ตำบลท่าช้าง อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก โทรศัพท์  ๐-๓๗๓๑-๒๑๖๘  ๐-๓๗๓๑-๒๗๑๖   ๐-๓๗๓๒-๐๒๒๘
โทรสาร  ๐-๓๗๓๑-๒๑๖๘ 
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.04    Webmaster