[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 
กศน.นครราชสีมา
 
<< พฤศจิกายน 2558 >>
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
 
<< พฤศจิกายน 2558 >>
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
 
10 วิธีง่ายๆ ในการดูแล รักษา คอมพิวเตอร์ของคุณ
10 วิธีง่ายๆ ในการดูแล รักษา คอมพิวเตอร์ของคุณ   เข้าชม :  [569]
QR Code
QR Code คืออะไร   เข้าชม :  [287]
ยุทธศาสตร์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เพื่อการก้าวเข้าส่ประชาคมอาเซียน
สํานักงาน กศน.จัดทำยุทธศาสตร์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เพื่อการก้าวเข้าส่ประชาคมอาเซียน   เข้าชม :  [589]
การจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สำหรับผู้สูงอายุ
ประชากรผู้สูงอายุที่มีอายุ ๖๐ ปีขึ้นไป มีแนวโน้มจะเพิ่มขึ้นจนถึงปี ๒๕๗๐ คนไทย ๑ ใน ๔ จะเป็นประชากรผู   เข้าชม :  [519]
บ้านหนังสืออัจฉริยะ
โครงการบ้านหนังสืออัจฉริยะมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นและส่งเสริมนิสัยรักการอ่านให้กับประชาชนโดยเฉพาะผ   เข้าชม :  [539]
 

Bike for Dad ปั่นเพื่อพ่อ
Bike for Dad ปั่นเพื่อพ่อ ขอเชิญพสกนิกรชาวไทย ร่วมกิจกรรมปั่นจักรยานบนเส้นทางสิริมงคลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  เข้าชม :  [21]
[เรื่องเด่นที่ผ่านมา 5 อันดับ]
สำนักงาน กศน.จังหวัดนครนายก ลงนามความร่วมมือในการจัดการเรียนการสอนธรรมศึกษาในสถานศึกษาจังหวัดนครนายก5 / มิ.ย. / 2558  เข้าชม :  [494]
รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ตรวจเยี่ยม กศน.นครนายก22 / ม.ค. / 2558  เข้าชม :  [135]
การประชุมจัดทำยุทศาสตร์และจุดเน้นการดำเนินงาน กศน. กลุ่มศูนย์เบญจบูรพา18 / ธ.ค. / 2557  เข้าชม :  [142]
การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจัวหวัดนครนายก2 / ธ.ค. / 2557  เข้าชม :  [142]
ประชุมชี้แจงนโยบายและจุดเน้นการดำเนินงาน กศน.ประจำปี 255825 / พ.ย. / 2557  เข้าชม :  [162]
ประชุมมอบนโยบาย4 / พ.ย. / 2557  เข้าชม :  [125]

28 / ต.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ร่างยุทธศาสตร์และจุดเน้นสำนักงาน กศน. ปีงบประมาณ 2559
ดาวน์โหลดร่างยุทธศาสตร์และจุดเน้นสำนักงาน กศน. ปีงบประมาณ 2559 และคำรับรองการปฏิบัติงาน ฯ  เข้าชม :  [87]

18 / ก.ย. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
การคัดเลือกบุคลากรดีเด่น
สำนักงาน กศน.ให้หน่วยงานดำำเนินการในเร่ืองประเมินคัดเลือกบุคลากร/หน่วยงาน/สถานศึกษา ที่จัดและหรือสนับสนุนการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ดีัเด่น ประจำปี 2558  เข้าชม :  [68]

17 / ก.ย. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
เอกสารแนวทางการสรุปผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2558
กศน.อำเภอสามารถดาวน์โหลดเอกสารแนวทางการสรุปผงการดำเนินงาน...  เข้าชม :  [97]

30 / มิ.ย. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
การประเมินคัดเลือกบุคลากร/หน่วยงาน ฯ ประจำปี 2558
สำนักงาน กศน.ให้หน่วยงานดำำเนินการในเร่ืองประเมินคัดเลือกบุคลากร/หน่วยงาน/สถานศึกษา/เครือข่าย ที่จัดและหรือสนับสนุนการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ดีัเด่น ประจำปี 2558  เข้าชม :  [101]

23 / มิ.ย. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
คู่มือการประเมินสถานศึกษาโดยต้นสังกัด
คู่มือการประเมินสถานศึกษาโดยต้นสังกัด ...  เข้าชม :  [143]

5 / มิ.ย. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงาน กศน.จังหวัดนครนายก ลงนามความร่วมมือในการจัดการเรียนการสอนธรรมศึกษาในสถานศึกษาจังหวัดนครนายก
นายวสันต์ รัชชวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดนครนายก ลงนามความร่วมมือในการจัดการเรียนการสอนธรรมศึกษาในสถานศึกษาจังหวัดนครนายก  เข้าชม :  [390]

23 / เม.ย. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
การประชุมการสนทนากลุ่มเบญจบูรพา เพื่อประเมินหลักสูตร...
เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2558 สำนักงาน กศน.จังหวัดนครนายก จัดการประชุมการสนทนากลุ่มเบญจบูรพา เพื่อประเมินหลักสูตร...   เข้าชม :  [268]

23 / เม.ย. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
การตรวจราชการของผู้ตรวจกระทรวงศึกษาธิการ รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2558
เมื่้อวันที่ 23 ก.พ.58 นายสุเทพ ชิตยวงษ์ ผู้ตรวจราชการของผู้ตรวจกระทรวงศึกษาธิการลงพื้นที่จังหวัดนครนายก...  เข้าชม :  [381]

22 / เม.ย. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
การประชุมกลุ่มสำนักงาน กศน.จังหวัด กลุ่มเบญจบูรพา ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2558
สำนักงาน กศน.จังหวัดนครนายก จัดประชุมกลุ่มสำนักงาน กศน.จังหวัด กลุ่มเบญจบูรพา ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2558 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2558   เข้าชม :  [385]

22 / เม.ย. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงาน กศน.จังหวัดนครนายก ลงนามความบันทึกข้อตกลง MOU ร่วมกับศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครนายก
เมื่อวันที่ 3 ก.พ.2558 สำนักงาน กศน.จังหวัดนครนายก ลงนามความบันทึกข้อตกลง MOU ร่วมกับศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครนายก  เข้าชม :  [615]

3 / ก.พ. / 2557 : ศูนย์การเรียนชุมชน
รายงานผลการปฏิบัติงาน กศน.ตำบล
ขอให้ กศน.ตำบล รายงานผลการดำเนินงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ประจำปี 2557  เข้าชม :  [539]
20 / มี.ค. / 2554 : ศูนย์การเรียนชุมชน
website กศน.ตำบล
website กศน.ตำบล ทุกตำบล แจ้งที่ อ.โอวาท จะ upload ให้ทุกแห่ง  เข้าชม :  [5095]

 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จทรงเปิด 

“ศูนย์การศึกษาพิเศษมหาจักรีสิรินธร ประจำจังหวัดนครนายก”

 

 


สุดยอดกศน.จังหวัดนครนายก
  
 

 

 

นางฤทัย สมชาย
ผู้อำนวยการ
สำนักงาน กศน.จังหวัดนครนายก
นางโสภาวรรณ อัมพันศิริรัตน์
รองผู้อำนวยการ
สำนักงาน กศน.จังหวัดนครนายก

 

 

สายด่วน
ศูนย์รวมสื่อ
SchoolNet
ห้องสมุดอิเล็คทรอนิกส์ ศูนย์ส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาสัย สำนักบริหารงานการศึกษา
You-Learning
ETV
สถานีวิทยุศึกษา
อินเตอร์เน็ตสร้างสรรค์และปลอดภัย
 

 


 

 

 

 

 

 
 
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครนายก 
 ๓/๑  ถนนสุวรรณศร ตำบลท่าช้าง อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก โทรศัพท์  ๐-๓๗๓๑-๒๑๖๘  ๐-๓๗๓๑-๒๗๑๖   ๐-๓๗๓๒-๐๒๒๘
โทรสาร  ๐-๓๗๓๑-๒๑๖๘ 
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.04    Webmaster