[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 
กศน.นครราชสีมา
 
<< กุมภาพันธ์ 2558 >>
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
 
<< มีนาคม 2558 >>
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
 
10 วิธีง่ายๆ ในการดูแล รักษา คอมพิวเตอร์ของคุณ
10 วิธีง่ายๆ ในการดูแล รักษา คอมพิวเตอร์ของคุณ   เข้าชม :  [124]
QR Code
QR Code คืออะไร   เข้าชม :  [204]
ยุทธศาสตร์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เพื่อการก้าวเข้าส่ประชาคมอาเซียน
สํานักงาน กศน.จัดทำยุทธศาสตร์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เพื่อการก้าวเข้าส่ประชาคมอาเซียน   เข้าชม :  [350]
การจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สำหรับผู้สูงอายุ
ประชากรผู้สูงอายุที่มีอายุ ๖๐ ปีขึ้นไป มีแนวโน้มจะเพิ่มขึ้นจนถึงปี ๒๕๗๐ คนไทย ๑ ใน ๔ จะเป็นประชากรผู   เข้าชม :  [400]
บ้านหนังสืออัจฉริยะ
โครงการบ้านหนังสืออัจฉริยะมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นและส่งเสริมนิสัยรักการอ่านให้กับประชาชนโดยเฉพาะผ   เข้าชม :  [439]
 

รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ตรวจเยี่ยม กศน.นครนายก
เมื่อวันที่ 9 ม.ค.2558 นายวสันต์ รัชชวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดนครนายก นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และบุคลากร ต้อนรับนายวัชรินทร์ จำปี รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ...  เข้าชม :  [29]
[เรื่องเด่นที่ผ่านมา 5 อันดับ]
การประชุมจัดทำยุทศาสตร์และจุดเน้นการดำเนินงาน กศน. กลุ่มศูนย์เบญจบูรพา18 / ธ.ค. / 2557  เข้าชม :  [45]
การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจัวหวัดนครนายก2 / ธ.ค. / 2557  เข้าชม :  [50]
ประชุมชี้แจงนโยบายและจุดเน้นการดำเนินงาน กศน.ประจำปี 255825 / พ.ย. / 2557  เข้าชม :  [58]
ประชุมมอบนโยบาย4 / พ.ย. / 2557  เข้าชม :  [63]
การประชุมสรุปผลการดำเนินงาน ประจำปี 25579 / ต.ค. / 2557  เข้าชม :  [71]
การเลือกตั้งอนุกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่น เขตการเลือกตั้งสำนักงาน กศน.จังหวัดนครนายก29 / ก.ย. / 2557  เข้าชม :  [63]

13 / มี.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบรายงานโครงการบ้านหนังสืออัจฉริยะและข้อมูลจำนวนนักศึกษาที่จะเรียนต่อหลักสูตรคู่ขนาน
ขอให้ กศน.อำเภอ รายงานตามแบบรายงานโครงการบ้านหนังสืออัจฉริยะ....  เข้าชม :  [10]

24 / ก.พ. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ/ลูกจ้างประจำ
สำนักงาน กศน.จังหวัดนครนายก จะดำเนินการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ/ลูกจ้างประจำ  เข้าชม :  [60]

22 / ม.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ตรวจเยี่ยม กศน.นครนายก
เมื่อวันที่ 9 ม.ค.2558 นายวสันต์ รัชชวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดนครนายก นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และบุคลากร ต้อนรับนายวัชรินทร์ จำปี รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ...  เข้าชม :  [27]

16 / ม.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
การประเมินให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ สายงานบริหารสถานศึกษา
การประเมินให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ สายงานบริหารสถานศึกษา  เข้าชม :  [53]

15 / ม.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
การนิเทศติดตามโครงการ “หนึ่งคน หนึ่งอาชีพ” ของ สำนักงาน กศน.จังหวัดนครนายก ณ กศน.อำเภอบ้านนา
ผู้บริหารสำนักงาน กศน.จังหวัดนครนายก ลงพื้นที่นิเทศติดตามโครงการ “หนึ่งคน หนึ่งอาชีพ” ณ กศน.อำเภอบ้านนา  เข้าชม :  [40]

15 / ม.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
การนิเทศติดตามโครงการ “หนึ่งคน หนึ่งอาชีพ” ของ สำนักงาน กศน.จังหวัดนครนายก
ผู้บริหารสำนักงาน กศน.จังหวัดนครนายกการ ลงพื้นที่นิเทศติดตามโครงการ “หนึ่งคน หนึ่งอาชีพ” ของ กศน.อำเภอ  เข้าชม :  [44]

9 / ม.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นิเทศการเรียนการสอน การจัดการศึกษานอกโรงเรียนในหน่วยทหาร ของ กศน. อำเภอเมืองนครนายก
สำนักงานทหารพัฒนา หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา นิเทศการเรียนการสอน การจัดการศึกษานอกโรงเรียนในหน่วยทหาร ของ กศน. อำเภอเมืองนครนายก  เข้าชม :  [38]

24 / ธ.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.นครนายกร่วม โครงการ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุขฯ จังหวัดนครนายก
เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2557 กศน.นครนายกร่วม โครงการ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุขฯ จังหวัดนครนายก....  เข้าชม :  [44]

24 / ธ.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการค่ายอาสายุวกาชาดอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม มุ่งสู่ค่านิยมหลัก 12 ประการ
เมื่อวันที่ 19 – 21 ธันวาคม 2557 นางโสภาวรรณ อัมพันศิริรัตน์ รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดนครนายก เป็นประธานเปิดโครงการ...  เข้าชม :  [48]

19 / ธ.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี
ขยายเวลาการรับแบบเสนอชื่อครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี  เข้าชม :  [67]

3 / ก.พ. / 2557 : ศูนย์การเรียนชุมชน
รายงานผลการปฏิบัติงาน กศน.ตำบล
ขอให้ กศน.ตำบล รายงานผลการดำเนินงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ประจำปี 2557  เข้าชม :  [433]
20 / มี.ค. / 2554 : ศูนย์การเรียนชุมชน
website กศน.ตำบล
website กศน.ตำบล ทุกตำบล แจ้งที่ อ.โอวาท จะ upload ให้ทุกแห่ง  เข้าชม :  [4679]

 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จทรงเปิด 

“ศูนย์การศึกษาพิเศษมหาจักรีสิรินธร ประจำจังหวัดนครนายก”

 

 


สุดยอดกศน.จังหวัดนครนายก
  
 

 

 

นายวสันต์ รัชชวงษ์
ผู้อำนวยการ
สำนักงาน กศน.จังหวัดนครนายก
นางโสภาวรรณ อัมพันศิริรัตน์
รองผู้อำนวยการ
สำนักงาน กศน.จังหวัดนครนายก

 

 

สายด่วน
ศูนย์รวมสื่อ
SchoolNet
ห้องสมุดอิเล็คทรอนิกส์ ศูนย์ส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาสัย สำนักบริหารงานการศึกษา
You-Learning
ETV
สถานีวิทยุศึกษา
อินเตอร์เน็ตสร้างสรรค์และปลอดภัย
 

 


 

 

 

 

 

 
 
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครนายก 
 ๓/๑  ถนนสุวรรณศร ตำบลท่าช้าง อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก โทรศัพท์  ๐-๓๗๓๑-๒๑๖๘  ๐-๓๗๓๑-๒๗๑๖   ๐-๓๗๓๒-๐๒๒๘
โทรสาร  ๐-๓๗๓๑-๒๑๖๘ 
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.04    Webmaster